Renovering

Renovering af ejendommens kloak

Renovering af kloak - Foto: Eigil Mølvig JensenTidligere på året fik ejerforeningen udført TV-inspektion af ejendommens kloak. Det blev konstateret, at den var i mindre god stand, og at renovering var nødvendig.

Vi har nu haft kloakmester Frank Pedersen til at stå for den nødvendige renovering, der indbefattede udskiftning af køkkenbrønd, rensning af spulebrønde, etablering af sandfangsbrønd samt montage af rottespær.

Det sidstnævnte er med til at sikre at rotter ikke kan kravle fra kloaknetværket og ind i ejendommens kloak og videre op derfra. Samlet betyder det, at ejendommens kloak nu overholder lovgivning samt er i rigtig god stand.

Bedre belysning i gården

Bedre belysning i gården - Foto: Eigil Mølvig Jensen

Som vedtaget på generalforsamlingen 2013 har vi fået opsat flere lamper i gården for at give en bedre belysning.

Lamperne er styret af bevægelsessensorer, der tænder når nogen går ud i gården fra opgange, eller kommer ind i gården udefra. Der afbrydes helt for lamperne i dagtimerne ligesom de eksisterende lamper. Lamperne er opsat af vores faste elektriker Løvenkjær.

Rensning af altanafløb

Til ejerne/beboerne af lejligheder med karnapaltaner vil vi gerne – især for jeres egen skyld og pengepung – opfordre jer til at tjekke, om jeres afløb er i orden. Det gøres ved at skrue risten af, rense afløbskummen og sørge for at afløbet ikke er tilstoppet (se billeder herunder). Vi anbefaler, at dette gøres jævnligt, især forår og efterår.

Værste tilfælde er de større regnskyl, vi har oplevet de seneste år, hvor der kan være en risiko for, at vandet stuves op i altankummen, og eneste mulighed derfra er, at det løber ind gennem altansøren og ind i lejligheden!

Vi gør opmærksom på, at det iflg. Vedtægterne §9 er op til ejere/beboere at sørge for, at afløbene på karnapaltanerne ikke er tilstoppede. Ved eventuelle vandskader grundet tilstoppede afløb dækker bygningsforsikringen nemlig ikke, og I kan risikere så selv at stå med en kæmpe udgift.

Altanafløb - ikke renset/renset

Trin på bagtrapperne er forstærket med metallister

Bagtrappe med metallister - Foto: Eigil Mølvig Jensen

En del af den ti-års plan, der blev fremlagt i 2009, var forbedring af ejendommens bagtrapper. Bestyrelsen lagde primært vægt på en praktisk løsning, der gav bedre fodfæste på de meget slidte og glatte trin.

Ud fra flere tilbud faldt valget på Rodin Håndværk, der monterede metallister på alle trin og derudover indsatte forstærkninger af hårdtræ på de trin, hvor det var nødvendigt. En løsning til en fornuftig pris, der samtidig holder mange år frem.

 

Udskiftning af radiatormålere

Ista varmemåler - Foto: Eigil Mølvig Jensen

På generalforsamlingen den 11. april 2011 blev der besluttet, at vi udskifter de gamle fordampningsmålere med nye elektroniske målere, som er mere præcise og hvor beboere fremover ikke behøver at være hjemme ved aflæsningen (batteriskift hvert 11. år kræver dog at man er tilstede).

Udskiftningen kommer til at foregå den 30. og 31. maj 2011, og det KRÆVES at ejeren/beboeren er hjemme. Hvis du ikke kan være tilstede, SKAL du enten aflevere nøgle til naboen eller udstyre bestyrelsen med en en nøgle til din lejlighed.

Evt. nymaling af selve radiatoren (fordi de nye målere har en lidt anden størrelse end de gamle) indgår ikke i prisen og skal udbedres af ejeren selv, hvis dette ønskes.

Ejendommen skifter til sparepærer

Sparepærer

Bestyrelsen har valgt at gå over til sparepærer for at spare på elregningen. Alle pærer i opgangene er blevet udskiftet til en udvalgt 12W model, der svarer til 60W glødepære, og som giver et behageligt varmt lys. Det meste lys i kælderen er også sparepærer. Dog mangler bagtrapperne, som kræver at armaturene først bliver skiftet til E27 fatning.

Mangler der lys i ejendommen, så send en mail til bestyrelsen. Husk at skriv hvor, fx. Opgang Ø56, 2. sal.

Opdatering af el-tavler til HPFI

Ny HPFI el-tavle - Foto: Eigil Mølvig Jensen

I vedligeholdelsesplanen fra 2009 bliver der lagt op til gennemgribende renovering af ejendommens el-installationer. Første etape var udskiftning af de eksiterende el-tavler og montage af nye tavler med HPFI og automatsikringer. Der blev skiftet tavler i de tre styrende opgange Øreundsvej 54, 58 og Kastrupvej 1 samt i varmekælderen. Vi valgte Løvenkjær A/S som leverandør og opgaven blev også brugt som test for et muligt kommende  samarbejde med dem, som fast elektriker på ejendommen.

Det har givet en mere sikker (læs: mindre risiko for brand!) installation samt bedre opdeling i grupper af ejendommens el-installationer, så vi har mulighed for at slukke for installationerne enkeltvis ved problemer eller reparation. I samme omgang fik vi også sat lås på el-skabene, så kun bestyrelsen samt relevante håndværkere har adgang.

Vedligeholdelsesplan

Renovering

Generalforsamlingen 2009 blev enig om at få en byggekonsulent til at vurdere ejendommens tilstand. Bestyrelsen har nu modtaget den endelige tilstandsrapport, og den overordnede konklusion er, at ejendommen er i en fornuftig stand med enkelte punkter, der aktuelt trænger til vedligeholdelse. Det har bestyrelsen fulgt op på, og foretaget nødvendig renovering i 2009, samt planlagt yderligere for 2010. De mindre kritiske punkter er planlagt i en 10 års vedligeholdelsesplan, som der fremover handles udfra.

Hvis man som ejer er interesseret i, at se den fulde rapport og plan kan man kontakte bestyrelsen.

Skal du udskifte vinduer?

Vinduerne skal have samme størrelsesforhold, mål og dimensioner som de nuværende
men uden sprosser. Her tænkes også størrelsesforhold mellem de store og de små vinduer.

Farve der skal anvendes: Dyrups modehvid 802 eller RAL 9010.

Bestyrelsen skal formelt give tilladelse til udskiftningen (se vedtægterne), så kontakt os venligst. Vi hjælper også gerne hvis der er yderligere spørgsmål.

Desuden er det en god idé at lade snedkermesteren tage mål og ikke gør det selv. Der har været et tilfælde hvor en ejer selv har bestilt de forkerte vinduer. De leverede vinduer var ikke kun forkert mht til størrelsesforhold, men også 5 cm for brede. Da vinduerne som bekendt laves efter mål, kan de ikke byttes hos leverandøren, og der er nu opstået en betydelig økonomisk skade, som ejer desværre selv bliver nødt til at bære.

Bemærk! Bestyrelsen anbefaler at man har monteret spalteventil på sine vinduer for at sikre et bedre indeklima.

Der er flere gange blevet gjort brug af J.A. Mortensen Inventar & Bygning A/S til udskiftning af vinduer: http://www.jamergo.com/