Driller termostaten?

Termostat

Varmesæsonen er skudt i gang. En ejer har oplevet, at radiatoren var kold selv efter udluftning og på trods af, at der er koldt i rummet.

Er der varme på de lodrette rør? Hvis ja, så virker vandcirkulationen i ejendommen, og der kommer varmt vand rundt til alle radiatorer. Hvis ikke, så kontakt bestyrelsen.

Manglende varme på radiatoren kan skyldes at radiatorens termostatventil har sat sig fast. Det sker ofte efter lange perioder som f.eks. fra forår til efterår, hvor radiatoren ikke har været brugt. Som regel er det nok at banke let på termostatventilen for at få den løsnet.

Her er en vejledning at løse problemet: Termostater.pdf

På nogle radiatorer sidder der en udluftningsventil der bruges til at lukke eventuel luft ud, der har samlet sig i radiatoren. Ældre modeller har ikke denne ventil. De hænger typisk lidt skævt for at luften bliver presset tilbage i rørene.

Comments are closed.