Generalforsamling

Hvert år inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen indkaldes af betyrelsen med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsen plejer så vidt som muligt at varsle op til 6 uger før.

Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen bør være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse enten per email, almindelig post eller overrakt personligt.

Stemmeretten kan andvendes af et medlems ægtefælle eller af et andet medlem af foreningen, som medlemmet skriftligt har givet sin fuldmagt dertil. Ingen kan dog afgive mere end én stemme foruden sin egen.

Læs vedtægterne for yderligere detaljer.

Referater

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ekstraordinær generalforsamling 2014

Referat ordinær generalforsamling 2014

Referat ekstraordinær generalforsamling 2013

Referat ordinær generalforsamling 2013

Referat ordinær generalforsamling 2012

Referat ordinær generalforsamling 2011

Referat ekstraordinær generalforsamling 2011

Referat ordinær generalforsamling 2010

Referat ekstraordinær generalforsamling 2010

Referat ordinær generalforsamling 2009

Comments are closed.