Q-Park

Københavns Kommune laver området omkring Lergravsparken om til en 3 timers parkeringszone primo 2016. Læs mere på København Kommunes hjemmeside. Dette betyder, at man på vejene må holde op til 3 timer, medmindre man søger om en parkeringstilladelse gennem kommunen. Læs mere om, hvordan du søger om en parkeringstilladelse hos kommunen.

Vi har indgået samarbejde med Q-Park for at administrere parkeringspladserne i vores gård, der ikke er omfattet af den nye 3 timers zone. Dette er for at undgå at folk ikke boende i ejendommen bruger vores parkeringspladser. Hvis du har bil og boende i ejendommen, kan du kontakte bestyrelsen på mail efoeresund@gmail.com for at få et udleveret en parkeringstilladelse, der viser Q-Park, at du har tilladelse til at parkere i gården.

Bestyrelsen har i juli udleveret licenser til alle lejligheder, som løber til 31. december 2015 sammen med underskrivningsblanket, som skal afleveres til bestyrelsen. Har man afleveret en underskrevet blanket til bestyrelsen, vil man automatisk modtage en ny fra bestyrelsen ved udløb.

Reglerne for parkering
1: Parkering foregår i optegnede båse (gældende for motorcykler og biler)
2: Man skal have en gyldig licens synlig i forruden (gældende for biler)

Håndværkerlicens kan søges hos bestyrelsen.

Comments are closed.