Renovering af ejendommens kloak

Renovering af kloak - Foto: Eigil Mølvig JensenTidligere på året fik ejerforeningen udført TV-inspektion af ejendommens kloak. Det blev konstateret, at den var i mindre god stand, og at renovering var nødvendig.

Vi har nu haft kloakmester Frank Pedersen til at stå for den nødvendige renovering, der indbefattede udskiftning af køkkenbrønd, rensning af spulebrønde, etablering af sandfangsbrønd samt montage af rottespær.

Det sidstnævnte er med til at sikre at rotter ikke kan kravle fra kloaknetværket og ind i ejendommens kloak og videre op derfra. Samlet betyder det, at ejendommens kloak nu overholder lovgivning samt er i rigtig god stand.

Comments are closed.