Rotter

Sidste år fik vi renoveret ejendommens kloak, da en inspektion konstaterede, at den var i mindre god stand. Renoveringen indbefattede udskiftning af køkkenbrønd, rensning af spulebrønde, etablering af sandfangsbrønd samt montage af rottespær. Det betyder, at ejendommens kloak nu overholder lovgivning og er i god stand.

Desuden har vi fået spulet vores faldstammer for at sikre gennemløb og skylle eventuelle skadedyr ud af systemet.

Hvis du alligevel skulle være så uheldig at se eller høre en rotte, bedes du med det samme kontakte bestyrelsen på mail eller telefon (telefonnumre står i alle opgange ved siden af yderdøren). Vi vil derefter hurtigt kontakte kommunen og sørge for, at de kommer ud og håndterer problemet.

På denne måde har bestyrelsen overblik over problemets omfang og kan, hvis der skulle være flere henvendelser, koordinere skadedyrsbekæmpelsen.

Læs mere om skadedyrbekæmpelse på København Kommunes hjemmeside.

Comments are closed.