Affald

!! STORSKRALD MÅ IKKE EFTERLADES I GÅRDEN ELLER KÆLDER !! DET BLIVER FJERNET PÅ EJER/LEJERS REGNING !!

Sorteringsvejledning for Affald

I gården er der renovationsområde, hvor vi har følgende:

  • 6 restaffaldscontainere (tømmes hver mandag og torsdag),
  • 1 container til papir (tømmes onsdage i ulige uger)
  • 1 container til pap (tømmes mandag i ulige uger)
  • 1 beholder til batterier
    Affald
  • 1 container til hård plast
  • 1 container til elektronik
  • 1 container til metal

Der bestilles som minimum storskrald to gange årligt i forbindelse med ejendommens arbejdsdage. Tidspunktet bliver annonceret af bestyrelsen i god tid. Hvis du har behov for at komme af med storskrald, så kontakt bestyrelsen, og det vil blive bestilt snarest muligt.

Vi har ingen flaskecontainer i vores baggård! flaskecontainer

Glascontainere findes ved Netto (2), Føtex (3), Fakta (4) og Lergravsparken Sløjfen. De må også gerne bruges til indlevering af plastflasker (se vejledningen på containeren).

 

Andet affald

Alt andet (så som farligt affald osv.) må ikke kommes i containerne – det bliver fjernet af R98 og stillet i gården – til stor irritation for alle!! Beboerne bedes selv aflevere den slags affald til genbrugspladsen.Genbrug

Nærmeste genbrugsplads ligger på Vermlandsgade/Herjedalsgade.

 

!! STORSKRALD MÅ IKKE EFTERLADES I GÅRDEN ELLER KÆLDER !! DET BLIVER FJERNET PÅ EJER/LEJERS REGNING !!

Comments are closed.