Gode råd

Afløbsrens

I forbindelse med at vi får renset faldstammerne, benytter bestyrelsen lejligheden til at informere jer om ikke at bruge afløsrens ved blokering i afløbene.

Ved stigende vand i håndvask

Kontakt omgående bestyrelsen, da der kan være tale om en stoppet faldstamme.

Afløbsrens og kaustisk soda er giftig og ætsende, og kan forværre problemet.

Følg i stedet denne vejledning:

Rens prop i vask
Løft proppen i bunden af vasken op og rens den.

Hæld kogende vand i afløb
Hæld kogende vand i afløb, hvis der stadig er lidt gennemløb.

Brug en svupper
Er afløbet helt stoppet – brug en svupper. Sæt svupperen over afløbet, fyld vand i vasken og hold en hånd eller klud over afløbet. Tryk svupperen ned og hiv op et par gange for at løsne proppen af skidt.

Rens vandlås
Hvis det ikke virker, så luk for vandet ved hovedhanen, skru vandlåsen af og rens den. HUSK at sætte en spand under.

Tjek evt. gulvafløb
Hvis afløbet er ført ned i gulvafløbet uden en vandlås, skal du rense gulvafløbet.

Ring til en VVS-installatør
Hvis afløbet stadig er stoppet – ring til en VVS-installatør.

Tinglysning af badeværelser

Vi har i bestyrelsen valgt at finde ud af hvor mange badeværelser der reelt er “lovligt bygget” – altså godkendt af kommunen.

Vi har derfor hentet alle de tinglysninger der var til ejendommen nede på Teknisk Forvaltning. Hvis I er interesserede i at vide om jeres badeværelse er tinglyst, kan I kontakte bestyrelsen på efoeresund@gmail.com og få linket til tinglysningerne.

Dette initiativ har vi taget som en service for jer. Det er altså ikke noget, der SKAL gøres, men lejlighederne var oprindelingt ikke bygget med badeværelser med bruser, så hvis et vådrum er blevet ombygget, og der er blevet installeret brus, er en tinglysning en blåstempling af, at byggearbejdet er udført korrekt.

Hvis den ikke gør, anbefaler vi, at I får badeværelset tinglyst så det er lovligt. Dette anbefaler vi, fordi det kan gøre en forskel, hvis der en dag skulle gå noget galt, eller hvis I ønsker at sælge lejligheden.

I kan læse meget mere om det ved at følge dette link: http://www.bolius.dk/alt-om/lejlighed/artikel/regler-og-love-for-ombygning-af-ejerlejligheder/

Tinglysning for min lejlighed er i Dropbox, men jeg har siden bygget det om, hvad så?

 

Vi refererer til afsnit som også findes under ovenstående link.

 

“Der er imidlertid anmeldelsespligt for en række enkeltstående byggearbejder. Det gælder f.eks. opsætning eller nedtagning af brændeovn, ombygning af badeværelse og køkken, nedrivning eller opsætning af vægge samt sænkning af lofter. Du skal også anmelde til kommunens tekniske forvaltning, hvis du ændrer rørføringen eller på antallet af vandinstallationer.”

Undgå skimmelsvamp – bedre indeklima

Vindue med spalteventil - Foto: Eigil Mølvig Jensen

Bestyrelsen anbefaler at man har monteret spalteventil på sine vinduer

For at sikre et godt indeklima i lejligheden og mindske risiko for skimmelsvamp, så er det meget vigtigt at have fokus på at reducere luftfugtigheden:

 • Sørg for regelmæssig udluftning
 • Undgå så vidt muligt at hænge vasketøj til tørre inde i boligen
 • Luk dørene til rum hvor der laves mad eller tages brusebad
 • Begræns antallet af potteplanter
 • Sørg for at luftfugtigheden ikke overstiger 45% (en yderligere fordel ved dette er at støvmider dør, når luftfugtigheden er under 45%)
 • Hold så vidt muligt en rumtemperatur på 21°C

Kondensdannelse på ruderne er et tegn på, at man bør lufte ud oftere. Den bedste udluftning opnås ved at åbne sine vinduer helt i 5-10 minutter så der skabes gennemtræk.

Kilde:

http://www.velux.dk/Private/Raad_og_beregnere/Vedligeholdelse_og_tips/Indvendig_kondens/Praktiske_r%C3%A5d

Gode råd til at undgå indbrud

Det Kriminalpræventive Råd anbefaler at tyven i videst mulig omfang besværliggøres i adgangen til lejligheden fremfor installation af alarmer. Derfor anbefaler vi følgende:

 1. Montér indbrudssikring på vinduerne, så vinduerne kun kan åbnes helt op indefra. Kan købes i div. byggemarkeder til ca. 130 kr. pr. stk.
 2. Installation af tyverialarm. Disse kan fås fra ca. 1500 kr., uden abonnement til alarmcentral, fx via http://www.sikkerthjem.dk
 3. I videst muligt omfang undgå at have ekstra nøgler liggende frit fremme i lejligheden. Vi har haft tilfælde, hvor tyv fik fat i nøgler til ejendommen. Konsekvensen er udskiftning af alle ejendommens nøgler og låse!
 4. Undgå udstillingsvinduer. Fjern alt af værdi i dine vindueskarme, og gem det langt væk, så du ikke frister sultne blikke. Træk gerne gardinet en smule for.
 5. Lad lyset være tændt, gerne styret af et tænd og sluk-ur. Et tænd og sluk-ur til dit fjernsyn, radio og elektriske lys kan indstilles til at tænde og slukke i løbet af dagen og natten, så tyven tror, der er nogen hjemme.
 6. Bed din nabo om at holde øje. Er du væk i flere dage, så bed din nabo om at fjerne din post og dine daggamle aviser fra postkassen. Ellers er det åbenlyst for tyven, at du ikke har været hjemme i nogle dage.

Kilde:

http://www.b.dk/nationalt/syv-gode-raad-til-at-undgaa-indbrud-i-julen

Rensning af altanafløb

Til ejerne/beboerne af lejligheder med karnapaltaner vil vi gerne – især for jeres egen skyld og pengepung – opfordre jer til at tjekke, om jeres afløb er i orden. Det gøres ved at skrue risten af, rense afløbskummen og sørge for at afløbet ikke er tilstoppet (se billeder herunder). Vi anbefaler, at dette gøres jævnligt, især forår og efterår.

Værste tilfælde er de større regnskyl, vi har oplevet de seneste år, hvor der kan være en risiko for, at vandet stuves op i altankummen, og eneste mulighed derfra er, at det løber ind gennem altansøren og ind i lejligheden!

Vi gør opmærksom på, at det iflg. Vedtægterne §9 er op til ejere/beboere at sørge for, at afløbene på karnapaltanerne ikke er tilstoppede. Ved eventuelle vandskader grundet tilstoppede afløb dækker bygningsforsikringen nemlig ikke, og I kan risikere så selv at stå med en kæmpe udgift.

Altanafløb - ikke renset/renset

Driller termostaten?

Termostat

Varmesæsonen er skudt i gang. En ejer har oplevet, at radiatoren var kold selv efter udluftning og på trods af, at der er koldt i rummet.

Er der varme på de lodrette rør? Hvis ja, så virker vandcirkulationen i ejendommen, og der kommer varmt vand rundt til alle radiatorer. Hvis ikke, så kontakt bestyrelsen.

Manglende varme på radiatoren kan skyldes at radiatorens termostatventil har sat sig fast. Det sker ofte efter lange perioder som f.eks. fra forår til efterår, hvor radiatoren ikke har været brugt. Som regel er det nok at banke let på termostatventilen for at få den løsnet.

Her er en vejledning at løse problemet: Termostater.pdf

På nogle radiatorer sidder der en udluftningsventil der bruges til at lukke eventuel luft ud, der har samlet sig i radiatoren. Ældre modeller har ikke denne ventil. De hænger typisk lidt skævt for at luften bliver presset tilbage i rørene.

Spar varme – 5 gode råd

Den rekordkolde vinter vil nok godt kunne mærkes på varmeregningen. Selvom bestyrelsen har brugt en del tid og penge for at gør vores varmeanlæg mere effektiv, så vil dette næppe kunne afværge en stigning i varmeudgifter pga den udsædvanlig kolde vinter vi oplever for tiden. Desuden har fjernvarmeværket hævet priserne med 15% per 1.1.2010 – det skyldes faktisk ikke engang stigende varmepriser, men udelukkende skattereformen, som har gjort at der skal betales moms og miljøcertifikater på visse dele af varmeregningen.

Københavns Energi har udgivet følgende 5 gode råd for at spare på varmeregningen.

 1. Stil termostaten på trin 3 – så opnår du en behagelig rumtemperatur på ca. 20 gradder.
 2. Stil alle radiatorer i sammenhængende rum på samme termostatindstilling – det er billigere end at have en enkelt radiator skruet op på fuldt blus.
 3. Luk aldrig helt for radiatorer i rum, der skal være kølige. Stil termostaten på 1 og luk døren – så risikerer du ikke skader på bygningen.
 4. Luft ud – men lad aldrig vinduer stå åbne, når radiatorer er tændt. Luk for radiatoren og luft ud i 10 minutter, før du åbner for varmen igen.
 5. Dæk aldrig radiatorer til, og brug dem ikke til at tørre tøj på – da varmen ikke udnyttes optimalt og dermand kan have indflydelse på din varmeregning.

Vidste du, at for hver ekstra grad du sænker din rumtemperatur, sparer du ca. 5% på varmeregningen. Dermed sparer du miljøet for ca. 80 kg CO2-udledning hvert år, som svarer til ca 700 km kørsel i en ny bil.

Har du ikke termostater på dine radiatorer, men de gamle ventiler? Så overvej at få dem skiftet gennem ejendommens blikkenslager. Det koster ca. 2.000-2.500 kroner (inkl moms) for 2 radiatorer. Termostater kører langt mere effektivt end de gamle on/off-ventiler.

Vintertid & HFI/HPFI-test

Lidt gode råd fra bestyrelsen omkring rutinemæssig test af boligens el-afbrydere.

Per 1. juli 2008 blev det lovkrav at alle el-installationer skal være sikret af HFI eller HPFI. Hvis der er tale om ældre HFI, så anbefales det at opgradere til HPFI. Afbryderne er med til at sikre imod livsfarlige stød og brande forårsaget af problemer med husets el-apparater, og derfor er det vigtigt det er i orden.

“Når man tester en HFI eller HPFI – afbryder, slukkes der for strømmen i dele af eller i hele huset og dermed også for fx video og elektriske ure. Derfor er det oplagt at teste HFI eller HPFI – afbryder, når man alligevel skal justere disse apparater ved overgangen fra vinter til sommertid og omvendt. Man tester HFI eller HPFI – afbryder ved at trykke på prøveknappen, som er mærket med et “T eller Test”. Hvis en HFI eller HPFI – afbryder ikke kobler ud første gang, når man trykker på prøveknappen, skal man kontakte en autoriseret elinstallatør.”

Kilde: http://www.axencrone.net/el-mappen/7/SB/Krav%20om%20tvungen%20HFI%20og%20HPFI-%20afbrydere.htm

Kort forklaring af HPFI og HFI:

http://www.axencrone.net/el-mappen/7/SB/HPFI-%20og%20HFI-afbrydere.htm