Archives for

Storskraldsweekend 4.-6. juni 2011

Storskraldsweekend 4.-6. juni 2011
Der er i år igen mulighed for at komme af med storskrald og elektro-/elektronikaffald fra lørdag, 4. juni morgen til mandag, 6. juni aften. Afhentning sker på tirsdag, den 7. juni mellem kl. 7 og 17.

Der bliver oprettet to bunker ovenfor parkeringspladsenerne – én bunke til storskrald, og en til elektro-/elektronikaffald.

HUSK:

  1. -intet storskrald inden skiltene er blevet sat op.
  2. -ingen hvidevarer, ingen farligt affald!
  3. -ingen cykelparkering overfor parkeringspladserne i tidsrummet – ellers risikerer i, at cyklen bliver hentet af storskraldsbilerne! 🙂
  4. -placér storskrald på en måde, at den ikke er til gene for bilisterne der skal ind og ud parkeringsbåserne.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nyt energimærke til ejendommen

EnergimærkeVi fik udarbejdet et nyt energimærke i april 2011 – dette skal laves hver 5. år og er lovpligtigt. Når man skal sælge lejlighed, skal energimærket afleveres til mægleren.

Det nye energimærke er blevet bedre … fra E til D. Vi er glæde for dette, fordi det beviser, at de mange tiltag (bl.a. ny varmestyring) har båret frugt.

Energimærket kan downloades her: Energimærke2011

Udskiftning af radiatormålere

Ista varmemåler - Foto: Eigil Mølvig Jensen

På generalforsamlingen den 11. april 2011 blev der besluttet, at vi udskifter de gamle fordampningsmålere med nye elektroniske målere, som er mere præcise og hvor beboere fremover ikke behøver at være hjemme ved aflæsningen (batteriskift hvert 11. år kræver dog at man er tilstede).

Udskiftningen kommer til at foregå den 30. og 31. maj 2011, og det KRÆVES at ejeren/beboeren er hjemme. Hvis du ikke kan være tilstede, SKAL du enten aflevere nøgle til naboen eller udstyre bestyrelsen med en en nøgle til din lejlighed.

Evt. nymaling af selve radiatoren (fordi de nye målere har en lidt anden størrelse end de gamle) indgår ikke i prisen og skal udbedres af ejeren selv, hvis dette ønskes.

Verserende sag vedrørende vejreparation

Kongedybs Allé, som er indgangen til baggården, er en ”fælles privatvej”. Vi fik den i 90’erne foræret af kommunen (man kunne ikke anke dette). Vi betaler ikke vejskat, men skal til gengæld selv sørge for at vejen er i god stand. I 2010 fik vi et fælles påbud fra Københavns Kommune om istandsættelse af Kongedybs Allé, Prøvestens Allé og Sixtusvej, som alle sammen er private fællesveje og udgør en ”trafikal enhed”. Der er involveret to grundejerforeninger og et par ejerforeninger samt nogle enkelte parcelhusejere, som har valgt ikke at være medlem i en forening. Påbuddet indeholdt en opfordring at dokumentere at vi (=alle beboere i de tre gader) allerede er i gang med dette indenfor 4 uger (som er umuligt at fremskaffe indenfor så kort tid), ellers laver kommunen arbejdet og opkræver pengene efter en fordelingsnøgle som står i loven. Vores del ville udgør ca. 200.000 (!) kroner.

Vi har sammen med naboforeningen anket påbuddet, samt drevet lidt politisk intervention via Borgerrepræsentationen, som førte til, at påbuddet blev midlertidigt trukket tilbage. Faktisk er også selve transportministeren gået ind i lignende sager, hvor kommuner forærer vejene væk for så at tørre omkostninger af på privatfolk, fordi kommunekasserne er tomme. I vores tilfælde fik vi ”anonymt” at vide, at kommunen planlægger at lade os sætte vejen i stand, for at så senere indlemme vejen igen i det kommunale vejnet, for at kunne udvide P-zonen (de kan nemlig ikke opkræve parkeringsgebyrer på private fællesveje).

Til sidst er det lykkedes os at lande sagen således at vi ‘kun’ har betalt 28.359 kr, hvilket er langt under den oprindelige udgift, og vi har fået renoveret stykket af Kongedybs Alle, der er foran vores ejendom 🙂

Driller termostaten?

Termostat

Varmesæsonen er skudt i gang. En ejer har oplevet, at radiatoren var kold selv efter udluftning og på trods af, at der er koldt i rummet.

Er der varme på de lodrette rør? Hvis ja, så virker vandcirkulationen i ejendommen, og der kommer varmt vand rundt til alle radiatorer. Hvis ikke, så kontakt bestyrelsen.

Manglende varme på radiatoren kan skyldes at radiatorens termostatventil har sat sig fast. Det sker ofte efter lange perioder som f.eks. fra forår til efterår, hvor radiatoren ikke har været brugt. Som regel er det nok at banke let på termostatventilen for at få den løsnet.

Her er en vejledning at løse problemet: Termostater.pdf

På nogle radiatorer sidder der en udluftningsventil der bruges til at lukke eventuel luft ud, der har samlet sig i radiatoren. Ældre modeller har ikke denne ventil. De hænger typisk lidt skævt for at luften bliver presset tilbage i rørene.

Spar varme – 5 gode råd

Den rekordkolde vinter vil nok godt kunne mærkes på varmeregningen. Selvom bestyrelsen har brugt en del tid og penge for at gør vores varmeanlæg mere effektiv, så vil dette næppe kunne afværge en stigning i varmeudgifter pga den udsædvanlig kolde vinter vi oplever for tiden. Desuden har fjernvarmeværket hævet priserne med 15% per 1.1.2010 – det skyldes faktisk ikke engang stigende varmepriser, men udelukkende skattereformen, som har gjort at der skal betales moms og miljøcertifikater på visse dele af varmeregningen.

Københavns Energi har udgivet følgende 5 gode råd for at spare på varmeregningen.

  1. Stil termostaten på trin 3 – så opnår du en behagelig rumtemperatur på ca. 20 gradder.
  2. Stil alle radiatorer i sammenhængende rum på samme termostatindstilling – det er billigere end at have en enkelt radiator skruet op på fuldt blus.
  3. Luk aldrig helt for radiatorer i rum, der skal være kølige. Stil termostaten på 1 og luk døren – så risikerer du ikke skader på bygningen.
  4. Luft ud – men lad aldrig vinduer stå åbne, når radiatorer er tændt. Luk for radiatoren og luft ud i 10 minutter, før du åbner for varmen igen.
  5. Dæk aldrig radiatorer til, og brug dem ikke til at tørre tøj på – da varmen ikke udnyttes optimalt og dermand kan have indflydelse på din varmeregning.

Vidste du, at for hver ekstra grad du sænker din rumtemperatur, sparer du ca. 5% på varmeregningen. Dermed sparer du miljøet for ca. 80 kg CO2-udledning hvert år, som svarer til ca 700 km kørsel i en ny bil.

Har du ikke termostater på dine radiatorer, men de gamle ventiler? Så overvej at få dem skiftet gennem ejendommens blikkenslager. Det koster ca. 2.000-2.500 kroner (inkl moms) for 2 radiatorer. Termostater kører langt mere effektivt end de gamle on/off-ventiler.

Vedligeholdelsesplan

Renovering

Generalforsamlingen 2009 blev enig om at få en byggekonsulent til at vurdere ejendommens tilstand. Bestyrelsen har nu modtaget den endelige tilstandsrapport, og den overordnede konklusion er, at ejendommen er i en fornuftig stand med enkelte punkter, der aktuelt trænger til vedligeholdelse. Det har bestyrelsen fulgt op på, og foretaget nødvendig renovering i 2009, samt planlagt yderligere for 2010. De mindre kritiske punkter er planlagt i en 10 års vedligeholdelsesplan, som der fremover handles udfra.

Hvis man som ejer er interesseret i, at se den fulde rapport og plan kan man kontakte bestyrelsen.

Støjgener fra naboer

Generelt henviser vi til husordenen, hvor der står at der skal være fred og ro fra kl. 23.

Vi har alle selvfølgeligt forståelse for at man gerne vil feste og more sig, og der er selvfølgelig plads til at feste og larme nu og da, også efter kl 23. Men når det er reglen mere end undtagelsen bliver det et problem for ejendommens øvrige beboere.

Vi anbefaler at sætte en seddel op på tavlen i opgangen (også gerne i naboens opgang) for at informere om festen. Hvis du selv føler dig generet af larm, så bedes du selv i første omgang tage kontakt med dem, der forårsager den. I sidste ende gælder husordenen, så ballademagerne bliver nødt til at dæmpe festen, hvis naboerne henvender sig.

Vi har gennem årene haft flere tilfælde af ustyrlige beboere, som gentagne gange har larmet hele natten igennem, hele weekenden. Som yderste konsekvens kan – ifølge vedtægterne – bestyrelsen, gennem administrationen og advokaten, beslutte at sætte den “larmende” lejlighed på tvangsauktion, hvis husordenen gentagne gange ikke overholdes. Dette er dog aldrig sket indtil nu, og vi håber alle at noget sådant heller aldrig bliver nødvendigt.

Vi kan dog oplyse, at vi har kørt et par klagesager på beboernes vegne, som alle førte til at larmen stoppede eller at ejeren (hvis lejligheden nu var fremlejet) satte beboeren på gaden.

Hvis du føler, at du ikke selv kan løse problemet med din larmende nabo, så send venligst en skriftlig klage til bestyrelsen.

Hvem betaler for VVS-problemer?

Reglen hedder: lodrette rør står ejendommen for, vandrette er ejerens ansvar. Hvis du har en vandskade i et lodret rør, så skal regningen sendes til ejerforeningen, ellers skal du selv betale for udbedring af skaden.

Hvis der opstår akut behov for en VVS-mand, som ejendommen skal betale, så prøv først at få fat i et bestyrelsesmedlem. Mobilnumrene står på opslagstavlerne i opgangene, så det skulle altid være muligt at få fat i en af os, hvis det “brænder”. Bemærk, at du selv kommer til at betale, hvis du selv ringer efter en VVS-mand, og at det efterfølgende viser sig, at det ikke er ejendommen, der skal betale for det.

Ejendommens VVS-mand er Øens VVS Teknik. Det er nemmest at ringe til dem, men det er selvfølgelig op til den enkelte ejer, hvem han eller hun giver opgaven til at ordne egne installationer, radiatorer, vandrette rør, toilet etc. Husk at kontakte bestyrelsen forinden, da bestyrelsen først skal sige god for det, og at de står til rådighed, hvis det bliver nødvendigt at slukke midlertidigt for varmeforsyningen (fx ved udskiftning af radiatorer eller termostater). Grunden er, at det i nogle tilfælde er nødvendigt for VVS-manden at have adgang til fyrrummet, som jo er aflåst. Bestyrelsen har nøglerne dertil.

Varmeafregning – hvorfor får jeg altid en kæmpestor efterbetaling?

Ejendommen får en samlet varmeregning fra fjernvarmeværket, som skal deles op mellem de enkelte ejere. Derfor har alle lejligheder varmemålere på radiatorerne. Firmaet Clorius/Ista gennemfører den årlige aflæsning for os, og deler derefter varmeregningen op således at hver ejer kommer til at betale sin “del af kagen”, alt efter forbrug.

Acconto for varme betales hver måned og trækkes via PBS sammen med fællesudgifterne. Beløbet bestemmes af ejeren, dvs. hvis du altid skal efterbetale penge eller får en stor del tilbageført, så kan det være en god idé at få justeret acconto-beløbet. Dette sker ved direkte henvendelse til administrationen . Husk at angive lejemålsnummer (=31) og lejlighedsnummer (et tal mellem 1 og 52) samt beløbet der skal trækkes som varmeacconto hver måned.

Vi har hørt tilfælde om ejere, der har sat accontobeløbet ned ved boligsalg, for at få lejligheden til at se “billigere” ud.