Støjgener fra naboer

Generelt henviser vi til husordenen, hvor der står at der skal være fred og ro fra kl. 23.

Vi har alle selvfølgeligt forståelse for at man gerne vil feste og more sig, og der er selvfølgelig plads til at feste og larme nu og da, også efter kl 23. Men når det er reglen mere end undtagelsen bliver det et problem for ejendommens øvrige beboere.

Vi anbefaler at sætte en seddel op på tavlen i opgangen (også gerne i naboens opgang) for at informere om festen. Hvis du selv føler dig generet af larm, så bedes du selv i første omgang tage kontakt med dem, der forårsager den. I sidste ende gælder husordenen, så ballademagerne bliver nødt til at dæmpe festen, hvis naboerne henvender sig.

Vi har gennem årene haft flere tilfælde af ustyrlige beboere, som gentagne gange har larmet hele natten igennem, hele weekenden. Som yderste konsekvens kan – ifølge vedtægterne – bestyrelsen, gennem administrationen og advokaten, beslutte at sætte den “larmende” lejlighed på tvangsauktion, hvis husordenen gentagne gange ikke overholdes. Dette er dog aldrig sket indtil nu, og vi håber alle at noget sådant heller aldrig bliver nødvendigt.

Vi kan dog oplyse, at vi har kørt et par klagesager på beboernes vegne, som alle førte til at larmen stoppede eller at ejeren (hvis lejligheden nu var fremlejet) satte beboeren på gaden.

Hvis du føler, at du ikke selv kan løse problemet med din larmende nabo, så send venligst en skriftlig klage til bestyrelsen.

Comments are closed.