FAQ

Driller termostaten?

Termostat

Varmesæsonen er skudt i gang. En ejer har oplevet, at radiatoren var kold selv efter udluftning og på trods af, at der er koldt i rummet.

Er der varme på de lodrette rør? Hvis ja, så virker vandcirkulationen i ejendommen, og der kommer varmt vand rundt til alle radiatorer. Hvis ikke, så kontakt bestyrelsen.

Manglende varme på radiatoren kan skyldes at radiatorens termostatventil har sat sig fast. Det sker ofte efter lange perioder som f.eks. fra forår til efterår, hvor radiatoren ikke har været brugt. Som regel er det nok at banke let på termostatventilen for at få den løsnet.

Her er en vejledning at løse problemet: Termostater.pdf

På nogle radiatorer sidder der en udluftningsventil der bruges til at lukke eventuel luft ud, der har samlet sig i radiatoren. Ældre modeller har ikke denne ventil. De hænger typisk lidt skævt for at luften bliver presset tilbage i rørene.

Skal du udskifte vinduer?

Vinduerne skal have samme størrelsesforhold, mål og dimensioner som de nuværende
men uden sprosser. Her tænkes også størrelsesforhold mellem de store og de små vinduer.

Farve der skal anvendes: Dyrups modehvid 802 eller RAL 9010.

Bestyrelsen skal formelt give tilladelse til udskiftningen (se vedtægterne), så kontakt os venligst. Vi hjælper også gerne hvis der er yderligere spørgsmål.

Desuden er det en god idé at lade snedkermesteren tage mål og ikke gør det selv. Der har været et tilfælde hvor en ejer selv har bestilt de forkerte vinduer. De leverede vinduer var ikke kun forkert mht til størrelsesforhold, men også 5 cm for brede. Da vinduerne som bekendt laves efter mål, kan de ikke byttes hos leverandøren, og der er nu opstået en betydelig økonomisk skade, som ejer desværre selv bliver nødt til at bære.

Bemærk! Bestyrelsen anbefaler at man har monteret spalteventil på sine vinduer for at sikre et bedre indeklima.

Der er flere gange blevet gjort brug af J.A. Mortensen Inventar & Bygning A/S til udskiftning af vinduer: http://www.jamergo.com/

Støjgener fra naboer

Generelt henviser vi til husordenen, hvor der står at der skal være fred og ro fra kl. 23.

Vi har alle selvfølgeligt forståelse for at man gerne vil feste og more sig, og der er selvfølgelig plads til at feste og larme nu og da, også efter kl 23. Men når det er reglen mere end undtagelsen bliver det et problem for ejendommens øvrige beboere.

Vi anbefaler at sætte en seddel op på tavlen i opgangen (også gerne i naboens opgang) for at informere om festen. Hvis du selv føler dig generet af larm, så bedes du selv i første omgang tage kontakt med dem, der forårsager den. I sidste ende gælder husordenen, så ballademagerne bliver nødt til at dæmpe festen, hvis naboerne henvender sig.

Vi har gennem årene haft flere tilfælde af ustyrlige beboere, som gentagne gange har larmet hele natten igennem, hele weekenden. Som yderste konsekvens kan – ifølge vedtægterne – bestyrelsen, gennem administrationen og advokaten, beslutte at sætte den “larmende” lejlighed på tvangsauktion, hvis husordenen gentagne gange ikke overholdes. Dette er dog aldrig sket indtil nu, og vi håber alle at noget sådant heller aldrig bliver nødvendigt.

Vi kan dog oplyse, at vi har kørt et par klagesager på beboernes vegne, som alle førte til at larmen stoppede eller at ejeren (hvis lejligheden nu var fremlejet) satte beboeren på gaden.

Hvis du føler, at du ikke selv kan løse problemet med din larmende nabo, så send venligst en skriftlig klage til bestyrelsen.

Hvem betaler for VVS-problemer?

Reglen hedder: lodrette rør står ejendommen for, vandrette er ejerens ansvar. Hvis du har en vandskade i et lodret rør, så skal regningen sendes til ejerforeningen, ellers skal du selv betale for udbedring af skaden.

Hvis der opstår akut behov for en VVS-mand, som ejendommen skal betale, så prøv først at få fat i et bestyrelsesmedlem. Mobilnumrene står på opslagstavlerne i opgangene, så det skulle altid være muligt at få fat i en af os, hvis det “brænder”. Bemærk, at du selv kommer til at betale, hvis du selv ringer efter en VVS-mand, og at det efterfølgende viser sig, at det ikke er ejendommen, der skal betale for det.

Ejendommens VVS-mand er Øens VVS Teknik. Det er nemmest at ringe til dem, men det er selvfølgelig op til den enkelte ejer, hvem han eller hun giver opgaven til at ordne egne installationer, radiatorer, vandrette rør, toilet etc. Husk at kontakte bestyrelsen forinden, da bestyrelsen først skal sige god for det, og at de står til rådighed, hvis det bliver nødvendigt at slukke midlertidigt for varmeforsyningen (fx ved udskiftning af radiatorer eller termostater). Grunden er, at det i nogle tilfælde er nødvendigt for VVS-manden at have adgang til fyrrummet, som jo er aflåst. Bestyrelsen har nøglerne dertil.

Varmeafregning – hvorfor får jeg altid en kæmpestor efterbetaling?

Ejendommen får en samlet varmeregning fra fjernvarmeværket, som skal deles op mellem de enkelte ejere. Derfor har alle lejligheder varmemålere på radiatorerne. Firmaet Clorius/Ista gennemfører den årlige aflæsning for os, og deler derefter varmeregningen op således at hver ejer kommer til at betale sin “del af kagen”, alt efter forbrug.

Acconto for varme betales hver måned og trækkes via PBS sammen med fællesudgifterne. Beløbet bestemmes af ejeren, dvs. hvis du altid skal efterbetale penge eller får en stor del tilbageført, så kan det være en god idé at få justeret acconto-beløbet. Dette sker ved direkte henvendelse til administrationen . Husk at angive lejemålsnummer (=31) og lejlighedsnummer (et tal mellem 1 og 52) samt beløbet der skal trækkes som varmeacconto hver måned.

Vi har hørt tilfælde om ejere, der har sat accontobeløbet ned ved boligsalg, for at få lejligheden til at se “billigere” ud.

Der mangler lys i opgangen, kælderen eller lignende

Hvis der mangler lys nogen steder, så kontakt meget gerne bestyrelsen, så vi kan gøre noget ved det.

Hjælp! Jeg har tabt mit vaskekort

VaskekortVaskekortet er personligt og tilknyttet lejligheden. Hvis du har tabt kortet, så henvend dig til B&T Administration via e-mail eller telefon, se Kontakt.

Det koster 150 kr for udstedelse af nyt kort. Kortet kommer pr. post og beløbet trækkes ved næste PBS-opkrævning.

Se også Vaskekælder.

Hvorfor er der ikke fælles Internet i ejendommen?

Tilbage i 2005 undersøgte bestyrelsen en fælles internetforbindelse. Hovedproblemet er, at vi ikke har dedikerede kabler og stikkontakter til dette formål.

Status dengang var:

TDC (nu yousee) kan tilbyde internet via tv-kablet. Dog er de nuværende stikkontakter i lejlighederne ikke klar til internettet og bør derfor udskiftes. TDC ville gerne udskifte dem  gratis, men til gengæld skulle alle beboere forpligte sig til at tegne abonnement hos dem – til fuld pris.

Private udbydere som fx Bryggenet har tilbudt favorable priser for fælles internet – men kun  til ét sted foran ejendommen. Foreningen skulle så selv sørge for resten, dvs. kabler, stikkontakter osv. Det ville have kostet flere tusinde kroner pr. lejlighed, og det var der dengang ikke umiddelbart opbakning til fra ejerforeningen.

Derfor er forslaget om oprettelse af fælles internet blevet forkastet. Hvis der er “sagkyndige” beboere i ejendommen, der gider undersøge nutidige muligheder for fælles internet, er I meget velkomne til at kontakte os.

Fælleslån: Mulighed for skattefradrag

I forbindelse med tagrenoveringen og etablering af taglejlighederne har ejerforeningen optaget et nyt fælleslån (i foreningens navn), som ejerne betaler via deres fællesudgifter (som dengang er blevet øget tilsvarende).

Bestyrelsen har efter forslag fra en ejer undersøgt muligheden for at boligejere kan fratrække deres andel af fælleslånet i deres skatteopgørelse. Renteudgifter kan som udgangspunkt kun fratrækkes i skat, hvis navn på lånet og navn på skatteangivelsen er den samme.

Efter en kold afvisning fra SKAT og efterfølgende samråd med foreningens advokat, som havde en hel anden opfattelse af sagen, har vi bestilt et “bindende svar” fra SKAT og investeret de 300 kroner, som SKAT kræver for at give et svar, som holder. Og det har vist sig at være en god investering. SKAT’s svar er, at det er muligt at fratrække renteudgifterne for fælleslånet!

Vores administrator udsender brev med forklaring/vejledning samt rentebeløb pr. lejlighed hvert forår omkring tidspunktet for årsopgørelsen fra SKAT.