Uncategorized

Arbejdsdag lørdag 19. september 2015

Kære alle beboere i E/F Øresund,

Vores gård og andre fællesarealer trænger til en kærlig hånd, og da mange af jer er flittige brugere af gården og fællesarealerne, synes vi det kunne være hyggeligt at lave en fælles arbejdsdag for alle beboere i E/F Øresund. Det er naturligvis frivilligt, om man har lyst til at deltage, men vi vil gerne opfordre så mange som muligt om at støtte op om arrangementet, idet det også er tænkt som et socialt arrangement, hvor der er mulighed for at hilse på sin nabo i uformelle omgivelser.

Vi påtænker bl.a. at legehuset skal rives ned, sandkassen skal fyldes, samt plantes nogle blomster i de gamle grille. Der skal ryddes op i kælderen samt gøres rent hvor det er nødvendigt, fjernes storskrald og vinduerne skal gennemgås for manglende hasper som skal monteres m.v. Vi modtager også meget gerne jeres forslag til, hvad dagen kan bruges til. Forslagene bedes sendt til bestyrelsens mail efoeresund@gmail.com senest den 16. september 2015, så laver bestyrelsen en prioriteret liste over de opgaver, som skal løses den 19. september 2015, og så må vi se, hvor langt vi når.

Dagen starter stille og roligt kl. 9.30, hvor bestyrelsen har sørget for kaffe/the og nybagte boller til de fremmødte. Vi vil herefter uddele opgaverne. Bestyrelsen sørger også for, at der er frokost samt noget koldt at drikke til alle fremmødte. Dagen slutter med kaffe/the og kage ved 17-tiden.

Hvis du har lyst til at møde din nabo og give en nap med (også hvis du kun har mulighed for at deltage noget af dagen), så smid en mail til bestyrelsen – efoeresund@gmail.com, så vi ved hvor meget mad/drikke vi skal sørge for.

Vel mødt.

Rotter

Sidste år fik vi renoveret ejendommens kloak, da en inspektion konstaterede, at den var i mindre god stand. Renoveringen indbefattede udskiftning af køkkenbrønd, rensning af spulebrønde, etablering af sandfangsbrønd samt montage af rottespær. Det betyder, at ejendommens kloak nu overholder lovgivning og er i god stand.

Desuden har vi fået spulet vores faldstammer for at sikre gennemløb og skylle eventuelle skadedyr ud af systemet.

Hvis du alligevel skulle være så uheldig at se eller høre en rotte, bedes du med det samme kontakte bestyrelsen på mail eller telefon (telefonnumre står i alle opgange ved siden af yderdøren). Vi vil derefter hurtigt kontakte kommunen og sørge for, at de kommer ud og håndterer problemet.

På denne måde har bestyrelsen overblik over problemets omfang og kan, hvis der skulle være flere henvendelser, koordinere skadedyrsbekæmpelsen.

Læs mere om skadedyrbekæmpelse på København Kommunes hjemmeside.