Archives for

Arbejdsdag lørdag 19. september 2015

Kære alle beboere i E/F Øresund,

Vores gård og andre fællesarealer trænger til en kærlig hånd, og da mange af jer er flittige brugere af gården og fællesarealerne, synes vi det kunne være hyggeligt at lave en fælles arbejdsdag for alle beboere i E/F Øresund. Det er naturligvis frivilligt, om man har lyst til at deltage, men vi vil gerne opfordre så mange som muligt om at støtte op om arrangementet, idet det også er tænkt som et socialt arrangement, hvor der er mulighed for at hilse på sin nabo i uformelle omgivelser.

Vi påtænker bl.a. at legehuset skal rives ned, sandkassen skal fyldes, samt plantes nogle blomster i de gamle grille. Der skal ryddes op i kælderen samt gøres rent hvor det er nødvendigt, fjernes storskrald og vinduerne skal gennemgås for manglende hasper som skal monteres m.v. Vi modtager også meget gerne jeres forslag til, hvad dagen kan bruges til. Forslagene bedes sendt til bestyrelsens mail efoeresund@gmail.com senest den 16. september 2015, så laver bestyrelsen en prioriteret liste over de opgaver, som skal løses den 19. september 2015, og så må vi se, hvor langt vi når.

Dagen starter stille og roligt kl. 9.30, hvor bestyrelsen har sørget for kaffe/the og nybagte boller til de fremmødte. Vi vil herefter uddele opgaverne. Bestyrelsen sørger også for, at der er frokost samt noget koldt at drikke til alle fremmødte. Dagen slutter med kaffe/the og kage ved 17-tiden.

Hvis du har lyst til at møde din nabo og give en nap med (også hvis du kun har mulighed for at deltage noget af dagen), så smid en mail til bestyrelsen – efoeresund@gmail.com, så vi ved hvor meget mad/drikke vi skal sørge for.

Vel mødt.

Rotter

Sidste år fik vi renoveret ejendommens kloak, da en inspektion konstaterede, at den var i mindre god stand. Renoveringen indbefattede udskiftning af køkkenbrønd, rensning af spulebrønde, etablering af sandfangsbrønd samt montage af rottespær. Det betyder, at ejendommens kloak nu overholder lovgivning og er i god stand.

Desuden har vi fået spulet vores faldstammer for at sikre gennemløb og skylle eventuelle skadedyr ud af systemet.

Hvis du alligevel skulle være så uheldig at se eller høre en rotte, bedes du med det samme kontakte bestyrelsen på mail eller telefon (telefonnumre står i alle opgange ved siden af yderdøren). Vi vil derefter hurtigt kontakte kommunen og sørge for, at de kommer ud og håndterer problemet.

På denne måde har bestyrelsen overblik over problemets omfang og kan, hvis der skulle være flere henvendelser, koordinere skadedyrsbekæmpelsen.

Læs mere om skadedyrbekæmpelse på København Kommunes hjemmeside.

Afløbsrens

I forbindelse med at vi får renset faldstammerne, benytter bestyrelsen lejligheden til at informere jer om ikke at bruge afløsrens ved blokering i afløbene.

Ved stigende vand i håndvask

Kontakt omgående bestyrelsen, da der kan være tale om en stoppet faldstamme.

Afløbsrens og kaustisk soda er giftig og ætsende, og kan forværre problemet.

Følg i stedet denne vejledning:

Rens prop i vask
Løft proppen i bunden af vasken op og rens den.

Hæld kogende vand i afløb
Hæld kogende vand i afløb, hvis der stadig er lidt gennemløb.

Brug en svupper
Er afløbet helt stoppet – brug en svupper. Sæt svupperen over afløbet, fyld vand i vasken og hold en hånd eller klud over afløbet. Tryk svupperen ned og hiv op et par gange for at løsne proppen af skidt.

Rens vandlås
Hvis det ikke virker, så luk for vandet ved hovedhanen, skru vandlåsen af og rens den. HUSK at sætte en spand under.

Tjek evt. gulvafløb
Hvis afløbet er ført ned i gulvafløbet uden en vandlås, skal du rense gulvafløbet.

Ring til en VVS-installatør
Hvis afløbet stadig er stoppet – ring til en VVS-installatør.

Storskrald 29. maj til 1. juni 2014

Kære ejere og beboere,
 
Nu er det tid til storskrald igen, nærmere bestemt mandag morgen den 2. juni. Det vil være muligt at skille sig af med to typer, hhv. storskrald og elektronik. Skilte vil blive sat op i gården for de respektive typer.
 
Desuden ønsker bestyrelsen at gøre opmærksom på, at storskrald kan bestilles efter behov. Skulle I stå i en situation, hvor I pludselig har meget storskrald, kan I altså skrive en mail til bestyrelsen og bede os bestille det.
 
Vær opmærksom på, at storskrald ikke må henstilles i gården og kælderen, cykler og heller ikke i kælderen. For yderligere information om storskrald henviser bestyrelsen til sidens praktiske information om affald og renovation. Venlig hilsen Bestyrelsen

Henstilling af flasker i gården og skrald i opgangen

Vi gør opmærksom på, at ejendommen ikke har en flaskecontainer. Det er heller tilladt at hestille flasker i gården!

Vi henviser til flaskecontainer ved Føtex på Kirkegårdsvej, Netto på Backersvej, Fakta på Lyneborggade og ved Largravsparken Station, Sløjfen.

Flasker, der bliver henstillet i gården, vil blive fjernet på beboernes regning, hvilket vil blive trukket sammen med fællesudgifterne!

Samtidig må for- og bagtrappen ikke benyttes til henstilling af skrald! Hvis man har en fyldt affaldspose ogg ikke har plads i lejligheden, skal man gå ned i affaldscontaineren med det, ikke stille det på for- eller bagtrappe!

Tinglysning af badeværelser

Vi har i bestyrelsen valgt at finde ud af hvor mange badeværelser der reelt er “lovligt bygget” – altså godkendt af kommunen.

Vi har derfor hentet alle de tinglysninger der var til ejendommen nede på Teknisk Forvaltning. Hvis I er interesserede i at vide om jeres badeværelse er tinglyst, kan I kontakte bestyrelsen på efoeresund@gmail.com og få linket til tinglysningerne.

Dette initiativ har vi taget som en service for jer. Det er altså ikke noget, der SKAL gøres, men lejlighederne var oprindelingt ikke bygget med badeværelser med bruser, så hvis et vådrum er blevet ombygget, og der er blevet installeret brus, er en tinglysning en blåstempling af, at byggearbejdet er udført korrekt.

Hvis den ikke gør, anbefaler vi, at I får badeværelset tinglyst så det er lovligt. Dette anbefaler vi, fordi det kan gøre en forskel, hvis der en dag skulle gå noget galt, eller hvis I ønsker at sælge lejligheden.

I kan læse meget mere om det ved at følge dette link: http://www.bolius.dk/alt-om/lejlighed/artikel/regler-og-love-for-ombygning-af-ejerlejligheder/

Tinglysning for min lejlighed er i Dropbox, men jeg har siden bygget det om, hvad så?

 

Vi refererer til afsnit som også findes under ovenstående link.

 

“Der er imidlertid anmeldelsespligt for en række enkeltstående byggearbejder. Det gælder f.eks. opsætning eller nedtagning af brændeovn, ombygning af badeværelse og køkken, nedrivning eller opsætning af vægge samt sænkning af lofter. Du skal også anmelde til kommunens tekniske forvaltning, hvis du ændrer rørføringen eller på antallet af vandinstallationer.”

Nye vaskemaskiner

Så er der kommet nye vaskemaskiner, som I sikkert har bemærket. Reservationssystemet med vaskekortet er det samme, og nu fungerer det igen, så det ikke længere er først-til-mølle princippet.

Vi håber på bestyrelsens vegne, at beboerne er tilfredse med de nye maskiner.

Her kan du læse mere om ejendommens vaskekælder.

Vaskekælderen - Foto: Eigil Mølvig Jensen

Storskrald den 14/12-2013 – 17/12-2013

Kære ejere og beboere,

Nu er det tid til storskrald igen, nærmere bestemt tirsdag morgen den 17. december. Det vil være muligt at skille sig af med to typer, hhv. storskrald og elektronik. Skilte vil blive sat op i gården for de respektive typer.

Desuden ønsker bestyrelsen at gøre opmærksom på, at storskrald kan bestilles efter behov, så skulle I stå i en situation, hvor I pludselig har meget storskrald, kan I altså kontakte bestyrelsen og bede os bestille det.

Vær opmærksom på at storskrald ikke må henstilles i gården og kælderen, cykler ej heller i kælderen.

For yderligere information om storskrald henviser bestyrelsen til sidens praktiske information om affald og renovation.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Rensning af altanafløb

Til ejerne/beboerne af lejligheder med karnapaltaner vil vi gerne – især for jeres egen skyld og pengepung – opfordre jer til at tjekke, om jeres afløb er i orden. Det gøres ved at skrue risten af, rense afløbskummen og sørge for at afløbet ikke er tilstoppet (se billeder herunder). Vi anbefaler, at dette gøres jævnligt, især forår og efterår.

Værste tilfælde er de større regnskyl, vi har oplevet de seneste år, hvor der kan være en risiko for, at vandet stuves op i altankummen, og eneste mulighed derfra er, at det løber ind gennem altansøren og ind i lejligheden!

Vi gør opmærksom på, at det iflg. Vedtægterne §9 er op til ejere/beboere at sørge for, at afløbene på karnapaltanerne ikke er tilstoppede. Ved eventuelle vandskader grundet tilstoppede afløb dækker bygningsforsikringen nemlig ikke, og I kan risikere så selv at stå med en kæmpe udgift.

Altanafløb - ikke renset/renset