Lokalområde

Verserende sag vedrørende vejreparation

Kongedybs Allé, som er indgangen til baggården, er en ”fælles privatvej”. Vi fik den i 90’erne foræret af kommunen (man kunne ikke anke dette). Vi betaler ikke vejskat, men skal til gengæld selv sørge for at vejen er i god stand. I 2010 fik vi et fælles påbud fra Københavns Kommune om istandsættelse af Kongedybs Allé, Prøvestens Allé og Sixtusvej, som alle sammen er private fællesveje og udgør en ”trafikal enhed”. Der er involveret to grundejerforeninger og et par ejerforeninger samt nogle enkelte parcelhusejere, som har valgt ikke at være medlem i en forening. Påbuddet indeholdt en opfordring at dokumentere at vi (=alle beboere i de tre gader) allerede er i gang med dette indenfor 4 uger (som er umuligt at fremskaffe indenfor så kort tid), ellers laver kommunen arbejdet og opkræver pengene efter en fordelingsnøgle som står i loven. Vores del ville udgør ca. 200.000 (!) kroner.

Vi har sammen med naboforeningen anket påbuddet, samt drevet lidt politisk intervention via Borgerrepræsentationen, som førte til, at påbuddet blev midlertidigt trukket tilbage. Faktisk er også selve transportministeren gået ind i lignende sager, hvor kommuner forærer vejene væk for så at tørre omkostninger af på privatfolk, fordi kommunekasserne er tomme. I vores tilfælde fik vi ”anonymt” at vide, at kommunen planlægger at lade os sætte vejen i stand, for at så senere indlemme vejen igen i det kommunale vejnet, for at kunne udvide P-zonen (de kan nemlig ikke opkræve parkeringsgebyrer på private fællesveje).

Til sidst er det lykkedes os at lande sagen således at vi ‘kun’ har betalt 28.359 kr, hvilket er langt under den oprindelige udgift, og vi har fået renoveret stykket af Kongedybs Alle, der er foran vores ejendom 🙂