Varme

Nyt energimærke til ejendommen

EnergimærkeVi fik udarbejdet et nyt energimærke i april 2011 – dette skal laves hver 5. år og er lovpligtigt. Når man skal sælge lejlighed, skal energimærket afleveres til mægleren.

Det nye energimærke er blevet bedre … fra E til D. Vi er glæde for dette, fordi det beviser, at de mange tiltag (bl.a. ny varmestyring) har båret frugt.

Energimærket kan downloades her: Energimærke2011

Udskiftning af radiatormålere

Ista varmemåler - Foto: Eigil Mølvig Jensen

På generalforsamlingen den 11. april 2011 blev der besluttet, at vi udskifter de gamle fordampningsmålere med nye elektroniske målere, som er mere præcise og hvor beboere fremover ikke behøver at være hjemme ved aflæsningen (batteriskift hvert 11. år kræver dog at man er tilstede).

Udskiftningen kommer til at foregå den 30. og 31. maj 2011, og det KRÆVES at ejeren/beboeren er hjemme. Hvis du ikke kan være tilstede, SKAL du enten aflevere nøgle til naboen eller udstyre bestyrelsen med en en nøgle til din lejlighed.

Evt. nymaling af selve radiatoren (fordi de nye målere har en lidt anden størrelse end de gamle) indgår ikke i prisen og skal udbedres af ejeren selv, hvis dette ønskes.

Driller termostaten?

Termostat

Varmesæsonen er skudt i gang. En ejer har oplevet, at radiatoren var kold selv efter udluftning og på trods af, at der er koldt i rummet.

Er der varme på de lodrette rør? Hvis ja, så virker vandcirkulationen i ejendommen, og der kommer varmt vand rundt til alle radiatorer. Hvis ikke, så kontakt bestyrelsen.

Manglende varme på radiatoren kan skyldes at radiatorens termostatventil har sat sig fast. Det sker ofte efter lange perioder som f.eks. fra forår til efterår, hvor radiatoren ikke har været brugt. Som regel er det nok at banke let på termostatventilen for at få den løsnet.

Her er en vejledning at løse problemet: Termostater.pdf

På nogle radiatorer sidder der en udluftningsventil der bruges til at lukke eventuel luft ud, der har samlet sig i radiatoren. Ældre modeller har ikke denne ventil. De hænger typisk lidt skævt for at luften bliver presset tilbage i rørene.

Spar varme – 5 gode råd

Den rekordkolde vinter vil nok godt kunne mærkes på varmeregningen. Selvom bestyrelsen har brugt en del tid og penge for at gør vores varmeanlæg mere effektiv, så vil dette næppe kunne afværge en stigning i varmeudgifter pga den udsædvanlig kolde vinter vi oplever for tiden. Desuden har fjernvarmeværket hævet priserne med 15% per 1.1.2010 – det skyldes faktisk ikke engang stigende varmepriser, men udelukkende skattereformen, som har gjort at der skal betales moms og miljøcertifikater på visse dele af varmeregningen.

Københavns Energi har udgivet følgende 5 gode råd for at spare på varmeregningen.

  1. Stil termostaten på trin 3 – så opnår du en behagelig rumtemperatur på ca. 20 gradder.
  2. Stil alle radiatorer i sammenhængende rum på samme termostatindstilling – det er billigere end at have en enkelt radiator skruet op på fuldt blus.
  3. Luk aldrig helt for radiatorer i rum, der skal være kølige. Stil termostaten på 1 og luk døren – så risikerer du ikke skader på bygningen.
  4. Luft ud – men lad aldrig vinduer stå åbne, når radiatorer er tændt. Luk for radiatoren og luft ud i 10 minutter, før du åbner for varmen igen.
  5. Dæk aldrig radiatorer til, og brug dem ikke til at tørre tøj på – da varmen ikke udnyttes optimalt og dermand kan have indflydelse på din varmeregning.

Vidste du, at for hver ekstra grad du sænker din rumtemperatur, sparer du ca. 5% på varmeregningen. Dermed sparer du miljøet for ca. 80 kg CO2-udledning hvert år, som svarer til ca 700 km kørsel i en ny bil.

Har du ikke termostater på dine radiatorer, men de gamle ventiler? Så overvej at få dem skiftet gennem ejendommens blikkenslager. Det koster ca. 2.000-2.500 kroner (inkl moms) for 2 radiatorer. Termostater kører langt mere effektivt end de gamle on/off-ventiler.

Varmeafregning – hvorfor får jeg altid en kæmpestor efterbetaling?

Ejendommen får en samlet varmeregning fra fjernvarmeværket, som skal deles op mellem de enkelte ejere. Derfor har alle lejligheder varmemålere på radiatorerne. Firmaet Clorius/Ista gennemfører den årlige aflæsning for os, og deler derefter varmeregningen op således at hver ejer kommer til at betale sin “del af kagen”, alt efter forbrug.

Acconto for varme betales hver måned og trækkes via PBS sammen med fællesudgifterne. Beløbet bestemmes af ejeren, dvs. hvis du altid skal efterbetale penge eller får en stor del tilbageført, så kan det være en god idé at få justeret acconto-beløbet. Dette sker ved direkte henvendelse til administrationen . Husk at angive lejemålsnummer (=31) og lejlighedsnummer (et tal mellem 1 og 52) samt beløbet der skal trækkes som varmeacconto hver måned.

Vi har hørt tilfælde om ejere, der har sat accontobeløbet ned ved boligsalg, for at få lejligheden til at se “billigere” ud.