Opdatering af el-tavler til HPFI

Ny HPFI el-tavle - Foto: Eigil Mølvig Jensen

I vedligeholdelsesplanen fra 2009 bliver der lagt op til gennemgribende renovering af ejendommens el-installationer. Første etape var udskiftning af de eksiterende el-tavler og montage af nye tavler med HPFI og automatsikringer. Der blev skiftet tavler i de tre styrende opgange Øreundsvej 54, 58 og Kastrupvej 1 samt i varmekælderen. Vi valgte Løvenkjær A/S som leverandør og opgaven blev også brugt som test for et muligt kommende  samarbejde med dem, som fast elektriker på ejendommen.

Det har givet en mere sikker (læs: mindre risiko for brand!) installation samt bedre opdeling i grupper af ejendommens el-installationer, så vi har mulighed for at slukke for installationerne enkeltvis ved problemer eller reparation. I samme omgang fik vi også sat lås på el-skabene, så kun bestyrelsen samt relevante håndværkere har adgang.

Comments are closed.